Liên lạc với chúng tôi​ ​

LIÊN HỆ

Chung

Global Trust Networks Co.,Ltd.
Phòng Cho thuê Toàn cầu, Phòng kinh doanh nhà ở cho người nước ngoài
ĐT 03-5155-4671
FAX 03-5155-4679
Thời gian tiếp nhận​ ​
10:00~18:30
(Không tính ngày lễ năm mới)

Global Trust Networks Co.,Ltd.
外国人住まい事業部 グローバル保証営業部
ĐT 03-5956-4111
FAX 03-6804-6802
Thời gian tiếp nhận​ ​
10:00~18:30
(Không tính ngày lễ năm mới)

Global Trust Networks Co.,Ltd.
Phòng nhân sự toàn cầu, phòng kinh doanh
ĐT 03-5155-4672
FAX 03-5155-4679
Thời gian tiếp nhận​ ​
10:00~18:30
(Không tính ngày lễ năm mới)

GTNモバイル事業のお問い合わせはこちら

Global Trust Networks Co.,Ltd.
ĐT 03-5155-4673
FAX 03-5155-4679
Thời gian tiếp nhận​ ​
10:00~18:30
(Không tính ngày lễ năm mới)

Global Trust Networks Co.,Ltd.
外国人住まい事業本部 グローバル生活サポート部
ĐT 03-5155-4674
FAX 03-5155-4679
Thời gian tiếp nhận​ ​
10:00~18:30
(Không tính ngày lễ năm mới)

Bấm vào đây để quan hệ công chúng và yêu cầu nhân sự

Global Trust Networks Co.,Ltd.
Văn phòng tổng thống
ĐT 03-4500-1281
FAX 03-6804-6802
Thời gian tiếp nhận​ ​
10:00~18:30
(Không tính ngày lễ năm mới)

メールでのお問い合わせはコチラ

  • Cuộc sống tại một căn hộ tại Nhật Bản
  • Giám đốc Goto Hiroyuki​ ​