Câu hỏi thường gặp

Hỏi đáp

Câu hỏi về "Những người khác"

Q Tôi muốn thuê một tài sản cho một nhân viên nước ngoài dưới tên của một công ty, nhưng tôi có thể cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ không?
A外国人の社宅向けにご提供できるサービスがございます。 グローバル保証営業部(03-5956-4111)までお問い合わせください。
Q Tôi muốn hợp tác và hợp tác với GTN.
ACảm ơn
https://gtn.co.jp/contact/form/

Danh sách danh mục

Các thắc mắc khác

  • Cuộc sống tại một căn hộ tại Nhật Bản
  • Giám đốc Goto Hiroyuki​ ​