Câu hỏi thường gặp

Hỏi đáp

Câu hỏi về "Những người khác"

Q Tôi muốn thuê một tài sản cho một nhân viên nước ngoài dưới tên của một công ty, nhưng tôi có thể cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ không?
ACó các dịch vụ có thể được cung cấp cho nhà ở của công ty người nước ngoài. Liên hệ với chúng tôi Phòng Kinh doanh Công ty (03-5956-4111).
Q Tôi muốn hợp tác và hợp tác với GTN.
ACảm ơn
https://gtn.co.jp/contact/form/

Danh sách danh mục

Các thắc mắc khác

  • Cuộc sống tại một căn hộ tại Nhật Bản
  • Giám đốc Goto Hiroyuki​ ​