Câu hỏi thường gặp

Hỏi đáp

Câu hỏi về "kinh doanh xúc tiến THỰC TẬP SINH NƯỚC NGOÀI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Q THỰC TẬP SINH NƯỚC NGOÀI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH độ chuyên môn kỹ thuật cụ thể, nhưng công việc nhân sự và công việc chung rất nhiều áp lực. Tôi có thể yêu cầu GTN hỗ trợ xung quanh cuộc sống của tôi không?
A弊社にすべてお任せください。外国人を雇用した企業様は、法務省が公表した「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」に定められている通り支援を行わなければいけません。弊社では多言語で多種多様な支援業務を実施することができます。ぜひとも特定技能推進室(03-6804-6800)までお問い合わせください。
Q Làm thế nào một người nước ngoài (cá nhân) THỰC TẬP SINH NƯỚC NGOÀI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
ATHỰC TẬP SINH NƯỚC NGOÀI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH thị thực kỹ năng cụ thể và dường như điều cần thiết là phải đạt được chứng chỉ vượt qua kỳ thi năng lực và chứng chỉ tiếng Nhật N4 trở lên cho từng lĩnh vực. Bạn có thể nộp đơn bằng cách nhận được lời mời làm việc từ một công ty thông qua việc tìm kiếm việc làm. * Vượt qua bài kiểm tra trình độ trong mỗi lĩnh vực không đảm bảo tư cách cư trú.
Q Tôi có một đề nghị từ một nhân viên nước ngoài đăng ký THỰC TẬP SINH NƯỚC NGOÀI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH" và tôi không biết phải tiến hành như thế nào.
A弊社は登録支援機関として登録されております。特定技能資格の申請手続きや書類作成アドバイス、入社後アフターフォローなど広範囲でご相談を承れます。特定技能推進室(03-6804-6800)までお問い合わせください。
Q Có thể tham khảo ý kiến về tình trạng cư trú của người nước ngoài (VISA) tại nơi làm việc?
AChúng tôi không phải là một văn phòng scrivener hành chính, nhưng chúng tôi có thể chấp nhận các câu hỏi và tư vấn liên quan đến các ứng dụng. Chúng tôi cũng vận hành các doanh nghiệp tuyển dụng và nhân sự tạm thời, vì vậy xin đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của chúng tôi.

Danh sách danh mục

Các thắc mắc khác

  • Cuộc sống tại một căn hộ tại Nhật Bản
  • Giám đốc Goto Hiroyuki​ ​