TIN TỨC TRUYỀN THÔNG

DANH MỤC

LƯU TRỮ

2022/04/05

Tin tức​ ​

Thông Báo

Về trường hợp tiếp nhận lời mời ra nước ngoài của những người Philippines có THỰC TẬP SINH NƯỚC NGOÀI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ở khu vực Kanto
Nhân viên chăm sóc THỰC TẬP SINH NƯỚC NGOÀI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH đặc biệt từ Philippines ・ Vào Nhật Bản hơn một năm-tiếp nhận lời mời từ nước ngoài về những người Philippines có THỰC TẬP SINH NƯỚC NGOÀI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ở khu vực Kanto ...
  • Cuộc sống tại một căn hộ tại Nhật Bản
  • Giám đốc Goto Hiroyuki​ ​