TIN TỨC TRUYỀN THÔNG

[Phương tiện truyền thông] Một bài báo đã được xuất bản trong sổ tay sáng lập.

Ngày 1 tháng 6 năm 2022, Sổ tay Sáng lập "Đại diện của GTN Giám đốc Goto trả lời "Phỏng vấn Doanh nhân".
Một góc chủ yếu giải đáp những lời khuyên dành cho những bạn đang nhắm đến thành lập công ty hoặc những bạn mới thành lập doanh nghiệp, đặc biệt hữu ích cho giai đoạn thành lập.
Anh ấy nói về cam kết của mình đối với vị trí số một, cách thức hoạt động kinh doanh của GTN được thành lập, sự đa dạng hóa trong quản lý và các vấn đề ở Nhật Bản.

■ Vui lòng xem bài viết từ đây
https://sogyotecho.jp/gtn_goto/
"Mạng lưới ủy thác toàn cầu Hiroyuki Goto | Phát triển" Cơ sở hạ tầng cuộc sống của người nước ngoài "Hỗ trợ kinh doanh từ nhà đến điện thoại di động"

  • Cuộc sống tại một căn hộ tại Nhật Bản
  • Giám đốc Goto Hiroyuki​ ​