TIN TỨC TRUYỀN THÔNG

【メディア掲載】週刊ビル経営に記事が掲載されました

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Quản lý Tòa nhà hàng tuần "Giải pháp Quản lý Tòa nhà Chiến lược mới nhất của Công ty Bảo lãnh Tiền thuê"Đại diện của GTN Giám đốc Goto trả lời.
Chúng ta đang nói về bảo lãnh tiền thuê nhà thuê địa điểm kinh doanh cho người nước ngoài.

Quản lý tòa nhà hàng tuần là gì?
Phương tiện thông tin để quản lý tòa nhà, từ điều kiện thị trường bất động sản đến bí quyết quản lý
https://www.biru-mall.com/

  • Cuộc sống tại một căn hộ tại Nhật Bản
  • Giám đốc Goto Hiroyuki​ ​