TIN TỨC TRUYỀN THÔNG

  • Trang chủ
  • Tin tức & Thông báo
  • GTN ra mắt GTN Care vào ngày 10 tháng 6, bao gồm các dịch vụ về phong cách sống, di động và bồi thường cho cư dân nước ngoài

GTN ra mắt GTN Care vào ngày 10 tháng 6, bao gồm các dịch vụ về phong cách sống, di động và bồi thường cho cư dân nước ngoài

  • Cuộc sống tại một căn hộ tại Nhật Bản
  • Giám đốc Goto Hiroyuki​ ​