GTN (Global Niềm tin Networks) | cho người nước ngoài thuê đảm bảo đảm bảo tiền thuê nhà ở, (căn hộ, chung cư, văn phòng, cửa hàng) tìm phòng bất động sản

Thành tích đứng đầu Hãy để GTN giúp bạn về vấn đề bảo lãnh nhà

Thông tin công tyCOMPANY

Trường hợp phương tiện truyền thông Bảo hiểmMEDIA

< Bạn đồng hành của Châu Á > do Quỹ công ích pháp nhân – Hội văn hóa sinh viên Châu Á phát hành ~ Mục tiêu tạo dựng của doanh nghiệp tư nhân giờ đây là tìm kiếm nhà cho du học sinh ~

2016/08/12 Công khai

Hai tháng một lần, mọi thông tin phỏng vấn của công ty chúng tôi về chủ đề “Mục tiêu tạo dựng của doanh nghiệp tư nhân giờ đây là tìm kiếm nhà cho du học sinh” sẽ được đăng tải trong < Bạn đồng hành của Châu Á > phát hành bởi Quỹ công ích pháp nhân – Hội văn hóa sinh viên Châu Á.

Trang đầu