GTN (Global Niềm tin Networks) | cho người nước ngoài thuê đảm bảo đảm bảo tiền thuê nhà ở, (căn hộ, chung cư, văn phòng, cửa hàng) tìm phòng bất động sản

Thành tích đứng đầu Hãy để GTN giúp bạn về vấn đề bảo lãnh nhà

Thông tin công tyCOMPANY

Trường hợp phương tiện truyền thông Bảo hiểmMEDIA

Bài viết đăng tải trên Tạp chí tiếp thị Nikkei ~Đảm bảo nguồn nhân lực qua việc tìm kiếm du học sinh~

2016/08/26 Công khai

Bài viết đăng tải trên Tạp chí tiếp thị Nikkei ngày 26 tháng 8 năm 2016 ~Đảm bảo nguồn nhân lực qua việc tìm kiếm du học sinh~ đã đăng thông tin của công ty về việc đăng ký và thực thi dịch vụ phái cử và ủy thác dành cho du học.

Thông tin liên lạc trụ sở chính
Tel: 03-6804-6801

Trang đầu