GTN (Global Niềm tin Networks) | cho người nước ngoài thuê đảm bảo đảm bảo tiền thuê nhà ở, (căn hộ, chung cư, văn phòng, cửa hàng) tìm phòng bất động sản

Thành tích đứng đầu Hãy để GTN giúp bạn về vấn đề bảo lãnh nhà

Thông tin công tyCOMPANY

Thông báoNEWS

Thực hiện video “Hướng dẫn vào nhà cho người nuco71 ngoài”

2015/08/01 Tin tức

Chúng tôi đã thực hiện một đoạn video, với sáu ngôn ngữ hỗ trợ (Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, và tiếng Nepal) với nội dùng là những chú ý quan trọng dành cho người nước ngoài khi thuê nhà ở Nhật.

Nhằm giúp người nước ngoài tránh các vấn đề phát sinh từ khâu ký hợp đồng cho đến khi rời khỏi nhà, tôi xin phép giới thiệu về những điểm căn bản trong việc hỗ trợ cuốc sống cho người nước ngoài, là những điều đã được phòng “Hỗ trợ cuộc sống” của GTN đúc kết sau 9 năm đi vào hoạt động.

Sau khi xem qua đoạn video, xin quý vị có thể tham khảo bản check list về những nội dung của đoạn video có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, và hy vọng chúng ta có thể giảm thiểu những vấn đề từ cả hai phía, và án tâm thuê và cho thuê nhà.

Chúng tôi xin cung cấp miễn phí bản Check list đến tất cả công ty quản lý nhà trên toàn quốc.

[Liên hệ về nội dung hội thảo]
Công ty cố phẩn Global Trust Networks (GTN)
Phòng kinh doanh
TEL: 03-6804-6801

Trang đầu