GTN (Global Niềm tin Networks) | cho người nước ngoài thuê đảm bảo đảm bảo tiền thuê nhà ở, (căn hộ, chung cư, văn phòng, cửa hàng) tìm phòng bất động sản

Thành tích đứng đầu Hãy để GTN giúp bạn về vấn đề bảo lãnh nhà

Giới thiệu về dịch vụSERVICE

Best-Estate.jpBest-Estate.jp

Best-Estate.jp

BestEstate

GTN chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê nhà thông qua trang web Best-Estate.jp. Và trên thực tế trang web này cũng được nhiều công ty quản lý tín nhiệm, sử dụng.

Nếu bạn nhập từ khóa bằng tiếng Nhật thì bạn sẽ có được thông tin bằng nhiều thứ tiếng như Anh, Trung, Hàn.

Trang web Best-Estate được nhiều người nước ngoài tin tưởng sử dụng tìm kiếm trên Google, Yahoo. Hơn nữa trang web cũng được các công ty bất động sản, công ty quản lý tin tưởng đăng ký thông tin về nhà ở, làm tăng hiệu quả sử dụng của trang web.

Các dịch vụ khuyến khích nên sử dụng

Nếu chọn các dịch vụ dưới đây thì thao tác đăng ký sẽ rất đơn giản

Người thuê nhà

REcS

Trang đầu